Myndighetsinformation

Det här ska myndigheten göra

Följande dokument styr vilket arbete myndigheten ska göra.

Instruktion

Regleringsbrev 2019
Regleringsbrevet är ett regeringsbeslut som innehåller regeringens mål- och resultatkrav på myndigheten.

Regeringsuppdrag om att stärka demokratins motståndskraft

Regeringsuppdrag om rasism 2015

Utökat regeringsuppdrag 2015

Utökat regeringsuppdrag 2016

Regeringsuppdrag att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott samt ändringar av uppdrag


Redovisningar till Regeringen

Här hittar du information om Forum för levande historias genomförda projekt, intäkter och kostnader, målgruppsarbete, samarbeten och övrig verksamhet under 2017.

Årsredovisning_2018.pdf

Årsredovisning 2017.pdf

Delrapportering 2017 av uppdrag att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Delrapportering 2018 av uppdrag att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Delrapportering 2019 av uppdrag att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Ekonomisk information

Anslagsmedel 2017: 59 450 000 kr

Personalkostnader: 49 %
Utåtriktad verksamhet 51 %

Antal anställda 2017: 36 personer

Information om fakturor till Forum för levande historia